Warning: getimagesize(/home/u764058067/domains/obcity.gov.ua/public_html/v2/wp-content/uploads/2021/10/4232v2vv2ip4.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/u764058067/domains/obcity.gov.ua/public_html/v2/wp-content/plugins/heateor-open-graph-meta-tags/public/class-heateor-open-graph-meta-tags-public.php on line 725

Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Екологічна ситуація

Дослідження якості атмосферного повітря за даними станції спостереження, що знаходиться в м. Обухів, вул. Київська, 117 в період з 11.10.2021р.- 17.10.2021р.

Види проби (разова, середньодобова): Середньодобова
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: газоаналізатори з примусовим відбором повітря «GA-100» для вимірювання Н2Ѕ, ОЗ, ЅО2, NO, NO2 СО; вимірювач масової концентрації аерозольних частинок «РМ-100» (PM2,5, РМ10); блок детектування гамма- випромінювання БДБГ-09, зонд пробовідбірний вертикального зондування багатоканальний «AIR-5».

інформація про державну повірку: 3 кв. 2021 р.

 

Назва досліджуваної речовини

Гранично допустима концентра- ція, середньо-  

Добовий результат дослідження концентрації

середнє значения за тиждень
 

11.10.2021

 

12.10.2021

 

13.10.2021

 

14.10.2021

 

15.10.2021

 

16.10.2021

 

17.10.2021

PM 10 (мг/мЗ) 0,05 0,0099 0,0093 0,0091 0,0082 0,0087 0,0081 0,0085 0,0088
PM 2.5 (мг/мЗ) 0,05 0,0062 0,0069 0,0067 0,0071 0,0066 0,0072 0,0072 0,0068
ОЗ (мг/мЗ) 0,03 0,3381 0,3368 0,32g5 0,3245 0,3276 0,3109 0,2945 0,3230
Н2Ѕ (мг/мЗ) відс. 0,04 0,0401 0,0405 0,0402 0,0408 0,0403 0,0407 0,0404
NO (мг/мЗ) 0,06 0,0724 0,0695 0,0703 0,0688 0,0649 0,0623 0,0645 0,0675
NO2 (мг/мЗ) 0,04 0,4868 0,5337 0,4004 0,3828 0,3876 0,3613 0,342 0,4135
ЅО2 (мг/мЗ) 0,05 0,0067 0,0073 0,0028 0,0012 0,0014 0,0022 0,0024 0,0034
СО (мг/мЗ) 3,0 0,005 0,0057 0,0024 0,001 0,0011 0,0018 0,0019 0,0027
Потужність ЕДР

(мкЗв/год)

0,57 0,0891 0,0909 0,0895 0,0868 0,0866 0,0898 0,0888 0,09

 

ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІII КВАРТАЛ 2021 РОКУ

Пункти спостережень за якістю поверхневих вод за програмою діагностичного моніторингу на території Київської області

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у ІII кваpталі 2021 pоку

За програмою діагностичного моніторінгу масивів поверхневих вод Київської області у третьому кварталі 2021 р. було проведено відбір та аналіз проб води за фізико-хімічними показниками у 13 точках на 9 річках, Канівському водосховищі в районі м. Українка та в районі скидного каналу Бортницької станції аерації – БСА (карта).

Всього було відібрано і проаналізовано 39 проб води. Результати аналізів відібраних проб за фізико-хімічними показниками надаються в таблиці.

За даними спостережень кисневий режим у середньому змінювався у межах від 3,25 до 17,01 мгО2/дм3. Мінімальні значення на рівні 1,92 мгО2/дм3 та 3,04 мгО2/дм3 відмічено у річках Стугна – м. Васильків та Трубіж – м. Переяслав.

Вода річок має сталий склад головних іонів з переважанням гідрокарбонатів, кальція, хлоридів, сульфатів. Середня мінералізація була в інтервалі від 341,0 мг/дм3 до 1407,0 мг/дм3.

Найбільші значення спостерігались у воді р. Супій – м. Яготин і становили за середнім вмістом 1407,7 мг/дм3, за максимальним – 1576,0 мг/дм3 .

Для хімічного споживання кисню (ХСК) водних об’єктів Київської області характерні широкі межі коливань абсолютних величин від 17,5 мг/дм3 (р. Десна – с. Літки) до 60,0 мг/дм3 (Канівське водосховище – нижче скидного каналу БСА). Максимальні показники ХСК пов’язані з недостатньою очисткою побутових стічних вод на БСА.

Середні значення біохімічного споживання кисню за 5 діб (БСК5) були в діапазоні від 2,66 мгО2/дм3 до 5,84 мгО2/дм3. Максимальна концентрація БСК5 на рівні 8,56 мгО2/дм3 відмічена у пункті р. Супій – м. Яготин.

Азотні сполуки були представлені нітрогеном амонійним, нітритним та нітратним.

Наявність амонійних сполук у воді, частіше за все, обумовлюється забрудненням її недостатньо очищеними стічними водами.

У більшості річок спостерігався підвищений вміст сполук нітрогену амоній-ного. Разові концентрації знаходились в інтервалі від 0,28 мгN/дм3 до 17,5 мгN/дм3. Найбільші разові концентрації відмічені у таких пунктах: р. Супій – м. Яготин (17,5 мгN/дм3) та у скидному каналі Бортницької станції аерації (16,5 мгN/дм3).

Концентрації нітрогену нітритного змінювались від 0,005 (рр. Роська і Сквирка) до 0,795 мгN/дм3. Максимальний вміст було виявлено у скидному каналі Бортницької станції аерації.

У воді скидного каналу БСА вміст сполук нітрогену нітратного досягав максимальної величини і становив 17,3 мгN/дм3. Середні показники нітрогену нітратного змінювались від 0,067 мгN/дм3 (р. Роська) до 13,67 мгN/дм3 (скидний канал БСА).

У річках Київської області концентрації загального фосфору (мінерального та органічного) змінювались від 0,119 до 7,550 мгР/дм3. Річки Ірпінь, Трубіж, Супій, скидний канал БСА більш забруднені водойми і концентрації фосфору загального у цих пунктах досягали декількох міліграмів (2,606; 2,206; 2,250; 7,550 мгР/дм3) відповідно. Такий високий вміст іонів фосфору пов’язаний з забрудненням водойм господарсько-побутовими стічними водами.

Таблиця. Середній вміст деяких хімічних речовин (в мг/дм3) у воді річок та Канівському водосховищі на території Київської області у третьому кварталі 2021 р.

з/п

Річка,

пункт

Кисень Хло­риди Суль­фати Сума іонов Гідpо-каp-бонати Біхpом. окисл. БСК5 Нітро­ген амоній­ний Нітро­ген нітpит­ний Нітро­ген нітpат­ний Фос­фор заг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. вдсх.Канів­ське, вище БСА 10,97 15,97 14,53 341,0 223,3 45,30 3,013 0,550 0,035 0,227 0,493
2. Дніпро,скид­ний канал БСА 7,89 86,43 49,13 643,2 258,0 43,20 4,427 12,717 0,647 13,637 3,747
3. вдсх.Канів­ське, нижче БСА 10,39 18,17 17,92 347,5 218,7 46,87 4,453 1,263 0,074 0,660 0,630
4. Ірпінь,

смт Гостомель

6,56 45,20 26,53 488,0 285,7 39,1 2,933 0,627 0,027 0,390 1,538
5. Унава, м.Фастів 7,15 48,47 26,27 518,0 310,0 39,27 3,587 1,790 0,025 0,090 0,331
6. Стугна, м.Васильків 3,25 70,13 21,57 622,9 373,3 42,03 3,760 3,383 0,056 0,193 0,843
7. Трубіж,

м.Переяслав

4,16 57,10 28,57 743,2 463,3 39,13 4,147 0,637 0,053 0,290 1,867
8. Рось,

м. Біла Церква

10,89 48,83 27,30 563,5 344,0 35,83 3,933 3,237 0,142 0,307 0,614
9. Роська,

м. Тетіїв

17,01 27,50 18,70 409,8 258,7 39,33 3,747 0,443 0,014 0,067 0,233
10. Сквирка,

с. Кам’яна Гребля

14,70 43,60 16,13 441,50 266,70 45,93 4,413 0,523 0,013 0,093 0,255
11. Супій,

м. Яготин

7,52 200,67 29,90 1407,7 774,0 45,50 5,840 15,300 0,295 0,497 2,019
12. Десна,

с. Літки

10,57 12,60 19,50 417,1 276,3 30,93 2,667 0,403 0,029 0,127 0,399
13. вдсх.Канів­ське, м.Українка 11,63 16,20 11,43 354,1 235,0 42,47 3,427 0,387 0,037 0,243 0,281